home
Lyrics? We have them! https://lyrics.az |  https://azlyrics.az |  https://azlyrics.com.az
artist browse | track browse | search | random lyric | submit lyric | contact us


  BROWSE LYRICS:

ABCDE
FGHIJ
KLNMO
PQRST
UVWXY
Z


SEARCH LYRICS:
Find:


SITE STATS:
- 390,755 lyrics
- 24,423 artists

Viewing Lyrics for Qi Zi:

Artist:Faye Wong
No album artwork found
Album:Unknown
Track:Qi Zi
 
Date Added:18/10/2007
Rating:not yet rated     
Views:3
 
Lyrics:Xiang zou chu ni kong zhi de ling yu
Que zou jin ni an pai de zhan ju
Wo mei you jian qiang
de fang bei
Ye mei you hou lu ke yi tui

Xiang tao li ni bu xia de xiang jing
Que
xian ru le lin yi ge kun jing
Wo mei you jue ding shu ying de yong qi
Ye mei you tao tuo de
xing yun

Wo xiang shi yi ke qi
Jin tui ren you ni jue ding
Wo bu shi ni yan zhong
wei yi jiang ling
Zhi shi bu qi yan de xiao bing

Wo xiang shi yi ke qi zi
Lai qu
quan bu you zi ji
Ju shou wu hui ni cong bu ceng you yu
Wo que shou kong zai ni shou
li

Xiang zou chu ni kong zhi de ling yu
Que zou jin ni an pai de zhan ju
Wo mei you
jian qiang de fang bei
Ye mei you hou lu ke yi tui

Xiang tao li ni bu xia de xiang
jing
Que xian ru le lin yi ge kun jing
Wo mei you jue ding shu ying de yong qi
Ye mei
you tao tuo de xing yun

Wo xiang shi yi ke qi
Jin tui ren you ni jue ding
Wo bu shi
ni yan zhong wei yi jiang ling
Zhi shi bu qi yan de xiao bing

Wo xiang shi yi ke qi
zi
Lai qu quan bu you zi ji
Ju shou wu hui ni cong bu ceng you yu
Wo que shou kong zai
ni shou li
 
 Add to del.icio.us    Digg this    Reddit


More Faye Wong Lyrics:

1.   Eyes On Me Revised  view
2.   NO REGRET  view
3.   If you were mine  view
4.   Century Of Loneliness/Bai Nian Gu Ji  view
5.   Xiang Nai Er [Mandarin]  view
6.   RED BEAN  view
7.   DREAM PERSON  view
8.   Fussy  view
9.   Qi Zi  view
10.   FRAGILE WOMAN  view


home | artist browse | track browse | search | random lyric | submit lyric | contact us | link partners